Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Mar 5, 2019

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga.

I försnacket till SKL:s podcast Demokratiresan diskuteras varför SKL gör en podd om lokal och regional demokrati just nu och om hur det finns en tendens att ta demokratin för given.

Medverkande: Anders Nordh, Lena Langlet och Nils Munthe, handläggare på demokratisektionen på Sveriges Kommuner och Landsting.