Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Mar 6, 2019

Premiäravsnittet av Demokratiresan handlar om grunderna för arbetet med medborgardialog. Vi pratar om behovet av medborgardialog och bakgrunden till att SKL började sitt arbete. Du får också svar på några av de vanligaste frågorna, som till exempel varför säger vi medborgardialog och inte invånardialog?

Tid: 24:37

Medverkande: Lena Langlet och Nils Munthe, handläggare på demokratisektion på Sveriges Kommuner och Landsting.

Samtalet leds av Anders Nordh, Sveriges Kommuner och Landsting.

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.