Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Oct 1, 2019

Kommuner och Regioner ansvarar för många frågor som har ett stort värde för den enskilde och företagaren. Upphandlingar, byggprojekt och serveringstillstånd för alkohol är exempel på situationer när det finns risk att tjänstepersoner utsätts för påverkan att fatta ett visst beslut. I avsnittet får du ta del av konkreta tips för ett systematiskt arbete mot korruption, det behöver inte vara svårt!

Medverkande: Cecilia Berglin, Handläggare och Ann- Sofi Agnevik, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting

Samtalet leds av Anders Nordh, Sveriges kommuner och Landsting.

Tid: 34:07

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.