Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Feb 4, 2020

I detta avsnitt pratar vi om hur en organisation kan skapa en kultur för samverkan och dialog. Varför är det så svårt, eller är det svårt och vad är en organisationskultur? Det är några av frågorna vi resonerar kring i avsnittet. Avsnittet spelades in i SKR:s monter på Kvalitetsmässan.

Medverkande: Martin Sande, Dialogues, Martin Söderström, Åre kommun och Hanna Moback, Åre kommun.

Samtalet led av: Nils Munthe, SKR

Tid: 28.33