Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Mar 11, 2019

Allt fler kommuner och regioner världen över låter medborgarna vara med och direkt påverka budgeten. I detta avsnitt får du veta hur det går till och inspireras av svenska och internationella exempel.

Medverkande: Anders Nordh och Lena Langlet, handläggare på sektionen för demokrati och styrning, Sveriges Kommuner och Landsting.

Samtalet leds av Malin Svanberg, Sveriges Kommuner och Landsting.

Tid: 31:05

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

I nästa avsnitt görs en internationell utblick på lokal demokratiutveckling.