Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Jan 19, 2021

I veckans avsnitt pratar vi om självstyret med Anders Knape, ordförande SKR och Bo-Per Larsson senior rådgivare åt SKR. Frågor som tas upp i avsnittet är varför självstyret är så viktigt för den svenska demokratiska modellen, och hur samspelet mellan stat, kommuner och regioner kan utvecklas för att skapa en likvärdig välfärd av hög kvalitet.

Anders och Bo-per pratar också om vika utmaningar självstyret står inför under en pandemi, vilka vill utmana det och vad skulle det kunna få för konsekvenser.

Medverkande:

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner,och Bo-Per Larsson Senior rådgivare SKR

Programledare: Anders Nordh

Tid: 28:52

Textversion avsnitt 33 (PDF)