Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Aug 24, 2021

I podcasten Demokratiresan fokuserar vi denna gång på kommuner och regioners samverkan med trossamfund. Vi kommer samtala om vad som skiljer trossamfund från andra civilsamhällesorganisationer, hur kan man få till ett hållbart samarbete på lokal nivå och så kommer Malmö stad berätta om den resa de gjort i sin samverkan med trossamfunden.

Medverkande: Örjan Wallin,  Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Malin Martelius, Malmö Stad

Programledare: Malin Svanberg, SKR

Tid: 26:26