Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Dec 6, 2021

Tema mänskliga rättigheter:

Rätten att lägga sin röst och att kunna ställa upp i val är en förutsättning för demokratin och en del av de medborgerliga och politiska rättigheterna. Samtidigt vet vi att det finns stora skillnader i det politiska deltagandet mellan olika grupper. Ta del av Uppsala kommuns arbete med så kallade demokratiambassadörer för att öka valdeltagandet och Studieförbundet Vuxenskolans satsning för att stärka delaktigheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Medverkande: Gro Hansen, Uppsala kommun, Kjell Stjernholm, Studieförbundet Vuxenskolan och Björn Kullander, SKR

Programledare: Malin Svanberg, SKR

Tid: 31:23