Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Dec 7, 2021

Tema mänskliga rättigheter:

Hur påverkar korruption i ett samhälle tillgången till de mänskliga rättigheterna och vad är hållbarhetsmål 0? I ett samtal mellan Haayat Ibrahim IMM och Cecilia Berglin SKR så diskuteras varför relationen mellan arbetet mot korruption och arbetet för de mänskliga rättigheterna bör stärkas och utvecklas och vilka samhälleliga vinster det kan leda till.

Medverkande; Haayat Ibrahim, generalsekreterare Institutet mot mutor (IMM) och Cecilia Berglin, SKR.

Programledare: Malin Svanberg, SKR.

Tid: 25:18