Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Dec 8, 2021

Tema Mänskliga rättigheter:

Hur kommer vi överens om hur vi ska leva tillsammans?
I det här avsnittet får vi lära oss mer om Örnsköldsviks kommuns arbete för en stark lokal demokrati inom ramarna för det arbete som kallas Tillsammanskontraktet – en sorts lokalt samhällskontrakt för rättigheter och skyldigheter. En viktig del i arbetet är att delaktiggöra brett, givetvis medborgarna i kommunen men även andra aktörer. Samtalet handlar även om makt, roller och ansvar; hur vi kan använda oss av befintliga strukturer för delaktighet och hur vi kan etablera nya.

Medverkande: Camilla Larsson, demokratisamordnare Örnsköldsviks kommun och Cecilia Ramqvist, SKR.

Programledare: Malin Svanberg, SKR.

Tid: 23:38