Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Dec 9, 2021

Tema mänskliga rättigheter:

Vad kan svenska kommuner lära av att samarbeta med kommuner på andra platser utanför Sveriges gränser? Avsnittet gästas av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) som stöttar svenska kommuner i internationella partnerskap och som har inlett ett särskilt partnerskapsspår med fokus på mänskliga rättigheter. Medverkar gör även företrädare för två av de kommuner som deltar i MR-spåret: Jönköping och Kungsör, som berättar om insikter och lärdomar frön arbetet så här långt. En viktig insikt är att internationellt samarbete innebär en unik möjlighet att se de egna verksamheterna med nya ögon, men också att vi kan göra saker på ett annat sätt än det vanliga för att uppnå effektivitet, god kvalitet och respekt för de mänskliga rättigheterna

Medverkande: Josefine Hagström, Jönköpings kommun; Josefine Härdin, Kungsörs kommun; Karin Norlin Bogren, ICLD samt Cecilia Ramqvist, SKR.

Programledare: Malin Svanberg, SKR.

Tid: 28:31