Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Feb 15, 2022

Siv Sandberg, förklarar den nya regionreformen som genomförs fullt ut från och med 1 januari 2023. I januari 2022 valdes de nya folkvalda som ska bygga upp de nya regionerna. Reformen omfattar hälsovård och sjukvård samt all socialtjänst, äldreomsorg och funktionshinderservice. 

Medverkande: Siv Sandberg, Universitetslärare  i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, Björn Kullander, SKR

Programledare: Nils Munthe, SKR

Textversion avsnitt 64 (PDF)