Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Apr 12, 2022

Sedan 2002 har det  varje valår anordnats skolval för elever på högstadie- och gymnasieskolor. I veckans avsnitt pratar vi med bland annat MUCF om varför det är viktigt att få lära sig mer om hur valet går till och hur val i skolor kan hjälpa till att öka  det ordinarie valdeltagandet men också försöka jämna ut det ojämlika valdeltagandet. Vi pratar också om politiska partiers närvaro i skolan och vad man kan tänka på när man bjuder i dem.

Programledare: Malin Svanberg SKR

Medverkande: Rebecka Hinn, MUCF, Amanda Nielsen, MUCF, och Björn Kullander SKR

Textversion avsnitt 68 (PDF)