Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Apr 26, 2022

I detta avsnitt samtalar vi med Camilla Kullander från Karlstads kommun och Anna-Lena Pogulis om hur kommuner och regioner kan tänka för att utgöra ett stöd när det demokratiska samtalet "går över styr".

Medverkande:

  • Camilla Kullander, kommunikationsstrateg, Karlstads kommun
  • Anna-Lena Pogulis, SKR

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 27:14

Textversion avsnitt 69 (PDF)