Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


May 31, 2022

I avsnittet berättar vi om ett verktyg som, SKR tillsammans med ett nätverk av kommuner och regioner, har utvecklat för att på ett tidigt stadium identifiera frågor, ärenden eller förändringsprocesser som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning.

Medverkande: Anna-Lena Pogulis, SKR

Programledare: Anders Nordh, SKR