Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Aug 30, 2022

I avsnittet samtalar vi om den statliga styrningen av verksamheter som utförs av kommuner och regioner med ett särskilt fokus på styrningen av skolan. Vi samtalar om hur trender i den statliga styrningen, självstyrets roll för att anpassa verksamheter utifrån lokala förutsättningar och det gemensamma ansvaret som staten och kommunerna har för att skapa en bra skola för barn och ungdomar.

Medverkande: Bodil Båvner, handläggare, utbildningssektionen, SKR. BoPer Larsson, senior konsult.

Samtalsledare, Nils Munthe, SKR

Textversion avsnitt 76 (PDF)