Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Jun 3, 2019

Verksamheter under nedläggningshot, otrygghet i ett bostadsområde, placering av ett flyktingboende är några av alla komplexa frågor som en kommun eller region behöver hantera. I detta avsnitt kretsar samtalet kring utmaningen i att släppa kontrollen för att ge utrymme för en medborgardialog i komplexa frågor. Detta är också det sista avsnittet för vårterminen men Demokratiresan är tillbaka i höst!

Medverkande: Nils Munthe och Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Samtalet leds av Malin Svanberg, SKL

Tid: 26:45

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.