Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Nov 14, 2022

I detta avsnitt samtalar vi om hur kommuner och regioner kan förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Medverkande: Renée Andersson från SKR:s kvinnofridssatsning, Cecilia Ramqvist, Demokratisektionen, SKR.

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR.

En textversion publiceras inom kort.