Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Nov 15, 2022

I avsnittet samtalar vi om hur Barnkonventionen kan tillämpas för att bland annat säkerställa barnets rätt till skydd och säkerhet.

Medverkande: Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist, SKR, och Cecilia Ramqvist, Demokratisektionen, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

En textversion publiceras inom kort.