Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Dec 6, 2022

Vad sker inom medborgardialog och demokratiutveckling i Danmark? Vi samtalar med Anne Tortzen som delar sia reflektioner och tankar om utvecklingen i Danmark och andra länder och vad som utgör grunderna vid institutionalisering av nya demokratiska kanaler.

Medverkande: Anne Tortzen, Konsult. Rådgivare och forskare, Center för Borgerdialog, Nils Munthe, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh SKR

Textversion avsnitt 91 (PDF)