Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Dec 20, 2022

För att skapa genomslag och resultat av politikens vägval har ett bra samarbete mellan ledande förtroendevalda och chefer betydelse. I dagens avsnitt tar vi del erfarenheter och reflektioner från forskare och förtroendevalda.

Medverkande: Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Krokoms kommun, Ulf Ramberg forskare vid Ekonomihögskolan i Lund och Lena Lindgren, projektledare Demokratisektionen, SKR.

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR