Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Jan 10, 2023

I alla verksamheter där det finns möjlighet att komma över pengar finns det välfärds-brottslighet. För att upptäcka förekomsten av denna brottslighet är det viktigt att följa upp verksamheter bland annat utifrån de avtal som tecknats.

Medverkande: Sara Persson, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten, Christina Kiernan, samordnare, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 93 (PDF)