Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Jan 24, 2023

Anders Teljebäck berättar om läget i utredningen om försöksverksamhet i kommuner och regioner. Du får ta del av några exempel på försök utredningar som kommer att följa det kommande året.

Medverkande: Anders Teljebäck, särskild utredare i försverksamhetskommittén, Björn Kullander, SKR

Samtalsledare: Nils Munthe, SKR