Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Feb 18, 2020

I detta poddavsnitt i Demokratiresan ger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner, sin syn på det lokala självstyret och dess relation till demokrati.

Varför är det viktigt? Hur ser det ut i Sverige och i resten av Europa? Det är några av frågorna som lyfts  i avsnittet.

Samtalet leds av Anders Nordh, SKR

Medverkande: Anders Knape ordförande i SKR

Tid: 20.17