Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Oct 4, 2022

I avsnittet berättar forskare om samverkans betydelse i arbetet med hållbara innovativa lösningar såväl mellan medarbetare som mellan olika styrlogiker, som en del i projektet Hållbarhet blir standard.

Medverkande: Berit Balfors, Professor KTH, Peter Wiborn, AP4 Ledare Miljöförvaltningen Stockholms stad, Alexander Hellquist, UU, Anders Nordh, SKR

Samtalsledare: Nils Munthe, SKR

Textversion avsnitt 80 (PDF)