Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Apr 20, 2023

I Karlstad kommun har alla elever i förskola och grundskolan möjlighet att lämna in förslag på hur kommunen ska utveckla sitt klimatarbete 

Medverkande: Johan Sjövall, utbildningschef för grundskola och Klara Perhamre, miljöstrateg i Karlstads kommun

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR