Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


May 2, 2023

Otillåten påverkan är ett samlingsbegrepp för handlingar som syftar till att påverka en tjänsteperson eller förtroendevald att agera på ett annat sätt än denne tänkt, till exempel fatta ett annat beslut inom ramen för myndighetsutövning eller välja att inte polisanmäla händelser.

Medverkande: Catharina Lindstedt, organisationsutvecklare mot otillåten påverkan i Göteborgs stad, Christina Kiernan samordnare mot välfärdsbrott, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR