Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


May 15, 2023

I Vänersborgs kommun har de i en pilotsatsning använt medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt för att ta fram ett politiskt styrdokument för funktionshinderpolitiken.

Medverkande: Erica Johansson, utvecklingsledare Vänersborgs kommun, Ulrika Stöök, utvecklingsledare, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR