Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Jun 13, 2023

Samverkan mellan Jönköpings Kommun och civilsamhället är en prioriterad fråga. Gemensamt har strukturer och en kultur av samverkan skapats som gör att parterna tillsammans kan handla snabbt vid en kris. Kontinuerliga möten, prestigeslöhet och politisks prioritering är några av nyckelfaktorerna som lyfts fram för en lyckosam samverkan. 

Medverkande: Thomas Yaftali, samordnare civilsamhälle i Jönköpings kommun, Marcus Adenfors, föreståndare för Pingstkyrkan (Pingst) i Jönköping.
Samtalsledare: Nils Munthe, SKR