Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Jun 27, 2023

I det här avsnittet pratar vi om hur utrymmet för att uttrycka hot och hat i digitala miljöer har förändrats och riskerar att skapa en normativ förskjutning av det demokratiska samtalet.

Medverkande: Lisa Kaati, filosofie doktor och universitetslektor vid Institutionen för data-och systemvetenskap, Stockholms universitet, Nazar Akrami, professor i psykologi vid Uppsala universitet med inrikt¬ning på personlighets- och socialpsykologi och Daniel Lindvall doktor i sociologi vid Uppsala universitet och tidigare huvudsekreterare för ett flertal statliga utredningar.
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR