Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Sep 12, 2023

9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet som är en av de lagstiftande EU-institutionerna och förberedelserna för att genomföra valet är redan på gång i många kommuner. Vi samtalar om vikten av att gå och rösta, EU:s påverkan på lokal och regional nivå och andra insatser som planeras inför EU-valet.
Medverkande: Klas Jansson, tf kontorschef, Europaparlamentet Sverige, och Malin Looberger, EU-samordnare SKR.
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR