Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Sep 15, 2023

Citizens assemblies, eller medborgarberedningar som vi på SKR har valt att kalla metoden på svenska, är en dialogmetod som fungerar bra när frågorna är svåra att förstå och starkt polariserade. Anna Colom beskriver hur metoden fungerar och ger exempel på hur den använts. Samtalet förs på engelska.

Medverkande: Anna Colom, research manager, Democratic Society, Edward Andersson, dialogexpert, Dem-design, Nils Munthe, SKR 
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

Skrift: Medborgarberedning, SKR