Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Sep 26, 2023

Din idé är en medborgarbudget som riktar sig till unga. De får skicka in förslag på en aktivitet eller ett evenemang för unga, och sedan får andra ungdomar rösta på vilket eller vilka av förslagen som ska genomföras.

Medverkande:
Annika Hedberg, social hållbarhetsstrateg och Aya El turk, projektledare i Fagersta kommun
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR