Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Oct 10, 2023

V-Dem institutet berättar om sin senaste undersökning av tillståndet för demokratin på landsnivå. Den visar en nedgång de senaste 10 åren för att nu vara tillbaka på 1986-års nivå. Idag lever 72% av världens befolkning i autokratier.

Medverkande: Martin Lundstedt, forskare vid V-Dem institute, Göteborgs Universitet
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR