Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Jan 9, 2024

Alla som bor och vistas i området Brunnsbo/Backa i Göteborgs Stad bjöds in att lägga förslag på aktiviteter. Här får ni höra om hur det gick till och vilka förslag som röstades fram.

Medverkande: Klara Wettre, ungdomskonsulent/samordnare, Fritid Hisingen, Göteborgs Stad
Bosse Parbring, 1:e vice ordförande i Förskolenämnden, ledamot Göteborgs kommunfullmäktige

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR