Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Jan 22, 2024

Var tredje förtroendevald uppger i Politikernas trygghetsundersökning (PTU), som genomförs av Brå på regeringsens uppdrag, att de utsatts för hot, våld eller skadegörelse i sitt politiska uppdrag. Konsekvenserna vid utsatthet är störst bland kvinnor och påverkar deras politiska uppdrag och därmed demokratin.

Medverkande: Anna Frenzel, utredare Brottsförebyggande rådet (Brå), Anna-Lena Pogulis, utvecklingsledare, SKR.

Samtalsledare: Ulrika Stöök, SKR