Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Feb 6, 2024

I avsnittet delar Carina Sammeli med sig sina erfarenheter från att vara utsatt, till att avgå och att återkomma till politiska uppdrag. Samtalet handlar om vilka strategier man kan anta för att skapa en bra miljö i sitt uppdrag, men också om hur hot och hat påverkar den egna personen, livet och uppdraget. 
Medverkande: Carina Sammeli, ordförande i kommunstyrelsen, Luleå Kommun, Anna-Lena Pogulis, utvecklingsledare, SKR. 
Samtalsledare: Ulrika Stöök, SKR