Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Feb 20, 2024

Helsingfors använder 8,8 miljoner euro för att förverkliga de förslag som fått mest röster i en återkommande medborgarbudget.
Medverkande Kirsi Verkka, utvecklingschef, Helsingfors stad, Anders Nordh, SKR
Samtalsledare: Nils Munthe, SKR