Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Mar 5, 2024

Förtroendevalda kvinnor utsätts för 20 procent mer hot och hat än män, och hat och hot som drabbar dem är av en annan karaktär. Sandra Håkansson har forskat på hot och hat mot förtroendevalda och särskilt på skillnader mellan grupper. I detta avsnitt berättar hon om dessa skillnader och dess konsekvenser.

Medverkande: Sandra Håkansson forskare vid Uppsala Universitet, Anna-Lena Pogulis, utvecklingsledare, SKR. 
Samtalsledare: Nils Munthe, SKR