Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Mar 19, 2024

Det talas ofta om en global trend av polarisering mellan stad och land där allt från levnadsvillkor, känsla av tillhörighet, röstningsmönster hur man uppfattar demokratin skiljer sig stort mellan stad och land. Men hur ser det ut i Sverige? I detta avsnitt pratar vi med Richard Öhrvall som tillsammans med forskarkollegor studerat skillnader mellan stad och land, de har även studerat röstningsmönster inom kommuner. Han berättar om resultatet i sin forskning och jämför Sverige med andra länder.

Medverkande: Richard Öhrvall, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. 
Samtalsledare: Nils Munthe, SKR