Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Apr 9, 2024

I detta avsnitt pratar vi om Artificiell intelligens (AI) och dess inverkan på demokratiska värden, vi lyfter fram vikten av transparens och vad det innebär när det kommer till AI.

Medverkande: Elisabeth Calderón-Lüning, forskningschef, Democratic Society (DEMSOC), Cecilia Ramqvist, handläggare SKR.
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR