Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Apr 2, 2024

Den konsultationsskyldighet som gäller sedan den 1 mars 2024 berör många verksamhetsområden i kommuner och regioner. SKR:s förbundsjurist Helena Linde medverkar i avsnittet och berättar mer om vad som gäller och hur lagen kan tillämpas.

Medverkande: Helena Linde, förbundsjurist, SKR, Love Edenborg och Cecilia Ramqvist handläggare, SKR 
Samtalsledare: Nils Munthe, SKR