Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Apr 29, 2024

I det här avsnittet diskuterar vi betydelsen av god samhällsstyrning på lokal nivå, samt hur vi i Sverige kan dela med oss av erfarenheter och kunskap till andra länder genom SALAR Internationals insatser.

Medverkande: Ryan Knox, Vd. SALAR International
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR