Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Dec 10, 2019

Stadsdelen Östberga i Stockholm har brottats med otrygghet men 2016 bestämde sig stadsdelen att jobba på ett nytt sätt. Hör Preventionssamordnare Åsa Winfridsson berätta vad och hur de gjorde. Vi reflekterar också över vad som gjorde att dialogen lyckades så bra, invanda arbetssätt och hur de kan brytas samt inte minst vilka resultat som lever kvar idag. 

Medverkande: Åsa Winfridsson, Enskede- Årsta- Vantör, Stockholm Stad

Samtalet leds av Nils Munthe, SKR

Tid: 28:25

Besök skr.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.