Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Mar 3, 2020

I detta avsnitt får du ta del av hur Lena Nyberg, generaldirektör vid MUCF, Elisabeth Dahlin Barnombudsman, och Christina Mattisson, ordförande i SKR:s beredning för demokratifrågor, ser på behov av utveckling av barn och ungas inflytande. Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 vilket innebär att skapa möjligheter för barn och ungas inflytande inte är valbart utan ett ansvar för kommuner och regioner.

I programmet samtalar vi om hur unga ser på möjligheter till deltagande och vad kommuner och regioner kan göra för att förbättra sitt arbete.

Samtalet leds av Lena Langlet.

Tid: 31:12