Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Apr 23, 2019

I dag befinner vi oss allt större del av vår tid på internet, digitala tjänster och service är  en självklarhet för kommuner och regioner. Men hur kan vi även utveckla demokratin på nätet? Avsnittet handlar om att involvera medborgarna via internet, de kommunala webbsidorna och hur e-verktyg kan kombineras med...


Apr 9, 2019

I takt med att vi ställs inför allt fler komplexa problem ökar behovet av samverkan mellan kommuner, regioner och civilsamhället, men det är inte helt enkelt alla gånger. I avsnittet samtalar Anders, Lena och Nils om aktuella frågor och vilka områden där vi ser att utvecklingen behöver ske. Inte minst en...