Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

May 21, 2019

I detta avsnitt pratar vi om medskapande och att involvera brukare i verksamhetsutveckling. Medskapande syftar till att verkligen förstå brukarens behov och utveckla verksamheten tillsammans med dem utifrån det. Hjärtevärmande exempel varvas med tips på praktiska metoder och vikten av att...


May 7, 2019

Mänskliga rättigheter är grundläggande värden i kommuner och regioners kärnuppdrag. I avsnittet pratar vi bland annat om vilka värden som skapas när vi ställer om till ett arbetssätt med rättighetsbäraren i fokus. Vi tar även upp grundprinciperna för rättighetsbaserat arbetssätt – hur verksamheter kan...