Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Jun 3, 2019

Verksamheter under nedläggningshot, otrygghet i ett bostadsområde, placering av ett flyktingboende är några av alla komplexa frågor som en kommun eller region behöver hantera. I detta avsnitt kretsar samtalet kring utmaningen i att släppa kontrollen för att ge utrymme för en medborgardialog i komplexa frågor....