Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

May 26, 2020

Två av de saker som påverkat uppdraget som kommunalpolitiker mest de senaste åren är den ökade andelen förtroendevalda som är utsatta för hot och hat och det nya politiska landskapet, vad det innebär får du höra i avsnittet. Vi tar även upp hur SKR arbetar med dessa frågor och vad det innebär för ledande...


May 12, 2020

Hur kan vi tillsammans med barn och unga prata om, praktisera och lära ur vad demokrati är? Vilka är de mjuka värdena bortanför kallelser, stadgar och möte?

Demokrati i skolan handlar om varje individs möjlighet att få inflytande, men också som kollektiv och att undervisningen genomsyras av ämnet. I veckans...