Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Apr 26, 2022

I detta avsnitt samtalar vi med Camilla Kullander från Karlstads kommun och Anna-Lena Pogulis om hur kommuner och regioner kan tänka för att utgöra ett stöd när det demokratiska samtalet "går över styr".

Medverkande:

  • Camilla Kullander, kommunikationsstrateg, Karlstads kommun
  • Anna-Lena Pogulis,...


Apr 12, 2022

Sedan 2002 har det  varje valår anordnats skolval för elever på högstadie- och gymnasieskolor. I veckans avsnitt pratar vi med bland annat MUCF om varför det är viktigt att få lära sig mer om hur valet går till och hur val i skolor kan hjälpa till att öka  det ordinarie valdeltagandet men också försöka...